CONTENT="Akademia Teatralna, Aleksander Zelwerowicz, Wydział Sztuki Lalkarskiej, puppet, studia, szkoła, PWST, jan Wilkowski, Jan Englert, samorząd studencki, aktor, kierunek aktorski, reżyser, kierunek reżyserski, przedstawienie, dyplom, teatr lalek, uczelnie artystyczne, lalka, studia, kukła, kukiełka, Białystok, podlaskie, Podlasie, marionetka, pacynka, jawajka, maska, dramat, teatr, studia artystyczne, artysta, scena, piosenka, aktor, reżyser, reżyseria, reżyserski, akademia, szkoła, wydział, student, studencki, rok akademicki, praca magisterska, rok akademicki, egzaminy, spektakl, sztuka, linki"> Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

                Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

            
ENGLISH VERSION


 O WYDZIALE

 WŁADZE

 PRZEDMIOTY
         NAUCZANIA


 EGZAMINY WSTĘPNE

 TEATR SZKOLNY

 KOŁO NAUKOWE

 BIAŁYSZTUK

 KRONIKA

 SPEKTAKLE
         DYPLOMOWE


 STAŻE

 JUBILEUSZ

 WARSZTATY

 FESTIWAL

 TEATRO FIGURA
         EUROPA





Projekt strony: Wojtek Kuczyński (GV)


15 - 092 BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza 14; centrala  85/74 35 398  i  85/74 35 453;
sekretariat  85/74 35 187; e-mail: atb@pb.bialystok.pl
dziekanat  85/74 35 086; fax  85/74 35 353; e-mail: dziekanat@pb.bialystok.pl
Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie:
www.at.edu.pl

Sorry, your browser doesn't support Java.