Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw
Department of Puppetry Art in Bialystok
15-092 Białystok
Sienkiewicza 14 Street
tel./fax +85 743 53 53
e-mail: sekretariat@atb.edu.pl
http://www.atb.edu.pl

Festival Director
prof. Wojciech Kobrzyński

e-mail: pro@atb.edu.pl

Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw, Department of Puppetry Art in Bialystok