> kontaktAkademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 14
15 - 092 Białystok

tel. centrala (85) 7435 398 i (85) 7435 453
fax (85) 7435 353
sekretariat (85) 7435 187; e-mail: sekretariat@atb.edu.pl
dziekanat (85) 7435 086; e-mail: dziekanat@atb.edu.pl
sprawy międzynarodowe e-mail: international@atb.edu.pl
dziekan Sylwia Janowicz-Dobrowolska e-mail: s.janowicz-dobrowolska@atb.edu.pl
prodziekan Marta Rau e-mail: m.rau@atb.edu.pl


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl


poprzednie strony Wydziału Sztuki Lalkarskiej:
www.atb.edu.pl/2010
www.atb.edu.pl/2005
www.atb.edu.pl/2000
Materiały zdjęciowe - Archiwum Szkoły