> władzeRektor Akademii Teatralnej w Warszawie
- prof. Andrzej Strzelecki

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej
- prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
- dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska prof. nadzw. AT

Prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
- dr hab. Marta Rau prof. nadzw. AT

Zastępca Kanclerza
- inż. Dorota Sztromajer