> studenciSAMORZĄD STUDENTÓW AKADEMII TEATRALNEJ

Samorząd
Przewodniczący - Rafał Iwański
Z-ca przewodniczącego - Roksana Miner
Sekretarz - Żaneta Kurcewicz

Komisja Stypendialna
Julia Sacharczuk
Patryk Ołdziejewski
Rafał Derkacz