> wykaz przedmiotów na kierunku reżyserii


Sylabusy z kierunku aktorstwoZadania aktorskie z przedmiotem
Gra aktora lalką
Gra aktora jawajką
Gra aktora marionetką
Gra aktora jawajką
Gra aktora pacynką
Gra aktora kukłą
Gra aktora lalką stolikową
Zadania aktorskie
Interpretacja prozy i wiersza
Proseminarium reżyserskie
Seminarium reżyserskie
Technika pracy z aktorem
Technika pracy z aktorem - sceny lalkowe
Fonetyka
Technika mowy
Budowa lalek z elementami projektowania
Reżyserska analiza tekstów dramatycznych
Kompozycja przestrzeni scenicznej
Współpraca ze scenografem
Współpraca z kompozytorem
Śpiew zespołowy
Impostacja głosu ze świadomością ciała
Plastyka ruchu
Rytmika
Impostacja głosu
Taniec
Historia sztuki
Historia teatru lalek
Współczesny teatr lalek
Dramaturgia teatru lalek
Historia dramatu i teatru polskiego na tle powszechnego
Teorie współczesnego teatru
Filozoficzne wizje świata i człowieka
Podstawy technik informatycznych
Języki angielski
Wychowanie fizyczne
Pływanie
Historia i teoria muzyki
Strategie dramaturgiczne w teatrze XXw.
Mała forma teatralna
Asystentury w teatrze
Spektakle warsztatowe i dyplomowe
Wybrane zagadnienia z etyki i estetyki
Dramaturgia - ćwiczenia
Heurystyka
Seminarium magisterskie
Historia literatury
Lalki przed kamerą
Teoria teatru lalek
Animacje komputerowe
Praktyki studenckie