> wykaz przedmiotów na kierunku aktorskim


Sylabusy z kierunku reżyseriaZadania aktorskie z przedmiotem
Gra aktora lalką
Gra aktora jawajką
Gra aktora kukłą
Gra aktora pacynką
Gra aktora marionetką
Gra aktora lalką stolikową
Teatr ożywionej formy
Zadania aktorskie
Interpretacja prozy i wiersza
Gra aktora w masce
Sceny dialogowe
Praca z mikrofonem
Praca z kamerą
Monologi
Piosenka aktorska
Fonetyka
Technika mowy
Emisja głosu
Emisja głosu z interpretacją piosenki
Impostacja głosu
Impostacja głosu ze świadomością ciała
Śpiew zespołowy
Rytmika
Plastyka ruchu
Taniec
Świadomość ciała
Budowa lalek z elementami projektowania
Historia sztuki
Historia teatru lalek
Współczesny teatr lalek
Dramaturgia teatru lalek
Teoria teatru lalek
Historia dramatu i teatru polskiego na tle powszechnego
Teorie współczesnego teatru
Filozoficzne wizje świata i człowieka
Anatomia pantografu. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego
Podstawy technik informatycznych
Języki angielski
Wychowanie fizyczne
Pływanie
Seminarium magisterskie
Przedstawienia dyplomowe
Praktyki studenckie
Taniec klasyczny
Improwizacje
Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną
Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym
Laboratorium cienia
Sztuka w mieście
Kształcenie słuchu
Historia literatury
Indywidualne ćwiczenia wokalne